INNA DE YARD

starting at 34.90 €
Book the best tickets for Inna De Yard - Cabaret Sauvage - From Jul 4, 2023 to Jul 5, 2023
From 4 Jul 2023
CONCERT  - REGGAE SKA DUB

Artist : INNA DE YARD

CABARET SAUVAGE
  • 59 bd Macdonald
  • 75019 PARIS - FRANCE

  • CATEGORIE UNIQUE 34.90 €

    • TARIF NORMAL

      34.90 € 0